Monthly Archives: Enero 2013

Tengenengyen!

tito sen

‎”I think we are worth every centavo.”
Tengene mo, di ka nga makasulat ng sarili mong speech.

Advertisements

Wag kasi gumamit ng Apple iMap

us navy 2
Salamat sa Pixel Offensive para sa pic.


Mendiola Massacre

mendiola massacre 2

Putragis Amang,
kami’y namamalimos lamang ng kapirasong lupa,
bakit pinaputok ang kanilang sandata?
Hayup nga ba kaming hayup sa turing?
Bakit kaming gutom bala ang pinakain?

Putragis Amang,
ang Palasyo pala ay hindi dulugan ng awa;
ang Kongreso pala’y Kongreso ng panginoong maylupa.
Saan namin hahanapin ang pangakong paglaya?

Putragis Amang,
huwag nila kaming itulak sa dingding;
mabangis sumalakay ang mga ginutom.
Sa tagisan ng bagang kapag wala nang madurog na kaninhuhulagpos ang galit na kimkim!

Sumpain ang US, si Cory, si Starke at mga katulad nila
Silang nagbibigay laya na busabusin ang paggawa
Silang nagpapahintulot sa mga Panginoong Maylupa

O, Hari ng gatilyo,
hukbo ng mga hukbo
–bayani ng mga bukirin!
Idulot mong sa kamay naming
madurog ang mga salarin!

Ang tula ay isinulat ni Ka Mirriam Aledia, 17 anyos nang naganap ang Mendiola Massacre noong Enero 22, 1987.


Oo nga naman. May point sya

corals


Please, wag tawaging ABNOY si NOYNOY

abnoy
Salamat kay Rosa Salabia para sa Pic.


Tengenengyen!

us navy

Epic Fail


Now Showing: Mas Miserable

mas miserable
Salamat sa Pixel Offensive.


Buti na lang tanga


NEVER FORGET. NEVER AGAIN!

mendiola massacre


PULPOL Moment

bam aquino

Galing ang pic kay Dennis. Thanks pre.


%d bloggers like this: