Tag Archives: memes about Noynoy Aquino

Sabaw. Minsan Bulalo. Madalas Utak ni Aquino.

Noynoy Sabaw

Advertisements

Utak. Meron ang Bulalo. Wala si Aquino.

Noynoy Bulalo


%d bloggers like this: