Tag Archives: utak ng bulalo

Utak. Meron ang Bulalo. Wala si Aquino.

Noynoy Bulalo

Advertisements

%d bloggers like this: